Nasze działania służą reintegracji społecznej oraz możliwości pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzimy wspólne przedsiębiorstwo społeczne, którego zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie godnego życia.

Artur Ziemacki

Piekarz, Pokazy pieczenia chleba i warsztaty chlebowe

Jesteśmy Non Profit

Chleb.org – Mobilny piec chlebowy są marką Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszego przedsiębiorstwa społecznego i oczywiście skorzystania z naszych możliwości.